نویسنده: بسیجی

کمی با شهدا

شهدا را محفل شمع بشریت دانسته اند.کمی با شهدا.کمی هم به یاد شهدا.به یاد لحظات وداع یاران.یادی از خون نامه ها و عملیات ها،یادی از تفنگهامان.

ادامه مطلب

اعزام به سوریه

توجه                      توجه مدافعان حرم   اعزام به سوریه با ماهی ۲۰ میلیون تومان حقوق ولی… خودتو آماده کن    گوشتو به صدای رگبار ضد هوایی عادت بده به فرو رفتن ترکش توی بازو و پات به استرس حمله های هوایی دشمن به اینکه تکتیر انداز یک ساعت تورو به زمین بدوزه و نتونی تکون بخوری به قطع نخاع شدن از دست دادن یه چشمت شایدم جفتش به یه هفته گرسنگی و تشنگی های توی محاسره به اینکه دیگه شاید بر نگردی به داغ دار شدن خانوادت تازه اگه شهید بشی  میگن  ۲۵۰ [lمیلیون]تومن میدن به خانوادت هر کی حاضره یاعلی عطر شهادت فرزندان...

ادامه مطلب
  • 1
  • 2