گفت وگوی منو سردار در رابطه با شهید حسن باقری

گفت وگوی منو سردار در رابطه با شهید حسن باقری

جانشین سردار:من بودم،شهید همت،احمدنیری،حسین برونسی،اینا خیلی بودیم.حسن اقام بود.

سردار:حسن! کدوم حسن؟!

ج س:حسن باقری فرمانده قرارگاه نصر

س:آها فهمیدم همون که لقبش نابغه جنگه

ج س:افرین سردار زدی توخال

س:بیشتر برام بگو که کی هس.از زندگی نامش برام بگو.چجور ادمی بوده؟

ج س:چشم سردار کوچیکتم هسیم

ج س:۱۳۳۴/۱۲/۲۵ تو تهرون به دنیا اومد

حسن باقري اول مهر ۱۳۵۹ همراه تعدادي از پاسداران به سمت جبهه هاي جنوب مي رود.

به محض ورود به اهواز اقدام به جمع آوری اطلاعات دقيق از موقعيت دشمن مي كند. او خودش همراه ديگر نيروهاي اطلاعاتي ، به شناسايي نيروهاي عراقی مي پردازد. در برخي موارد حتی تا پشت دشمن نفوذ مي كند.

شهید حسن باقري توانایی ،هوش و استعداد زیادی در تحليل اطلاعات دشمن از خود نشان مي دهد. طوري كه در بیشتر مواقع ،حرکت احتمالي دشمن را پيش بيني مي کند. اقدام هاي پيگير و اساسي او در زمينه ی اطلاعات ،به راه اندازي واحد اطلاعات-عمليات در ستاد عمليات جنوب منتهي مي شود.

نيروهاي اين واحد ،در كمتر از سه ماه در همه ی محورهاي جنوب با تمام قدرت مستقر می گردند .آن ها به عنوان چشم فرماندهي ،در محورهاي مختلف عمل مي كنند.

از ديگر اقدام هاي شهيد حسن باقري ،تشكيل بايگاني اسناد جنگ ،ترجمه اسناد و شنود بي سيم دشمن است .هر كدام از این ها نقش بزرگی در جنگ ايفا کرد.

همچنين طراحي گردانهاي رزمي و سازماندهي آنها از كارهاي او محسوب مي شود.

شهيد باقري ،به دليل برخورداري از توانمندي فكري و شهامت نظامي ؛در دي ماه ۱۳۵۹ به عنوان يكي از معاونان ستاد عمليات جنوب انتخاب مي شود .او در شكست محاصره سوسنگرد ،فرماندهي عمليات «امام مهدي (عج)»  را مي پذيرد. در فتح «ارتفاعات الله اكبر» و «دهلاويه» نقش بسيار  مهمي ايفا مي كند. در اجراي عمليات «فرمانده كل قوا» شركت میکند. وی در اين عمليات به عنوان فرماندهي لايق و كاردان شناخته مي شود. در عمليات «ثامن الائمه» ،فرماندهي محور «دارخوين» را عهده دار می شود. در شكست «حصر آبادان» نیز با طراحي و سازماندهي عمليات و كسب اخبار و اطلاعات از دشمن ؛نقش مؤثري ايفا مي كند.

فرماندهی

در عمليات «طريق القدس» براي اولين بار قرارگاه مشترك «نصر» ميان سپاه و ارتش ايجاد شد .حسن باقري به عنوان فرمانده قرار گاه منصوب گشت. در عمليات های «فتح المبين» ، «بيت المقدس» و «رمضان» ، با شايستگي تمام انجام وظيفه مي كتد .

پس از پايان عمليات رمضان ،از سوي فرماندهي  سپاه ،به سمت «فرماندهي قرارگاه كربلا» و «جانشين فرماندهي كل» در قرارگاه هاي جنوب منصوب مي شود .پس از تشکیل سازمان رزمي سپاه ؛با توجه به توان و تجربه هایي كه شهيد باقري داشت ؛به عنوان «جانشين فرماندهی يگان زميني سپاه پاسداران» برگزيده مي شود و بنيان يك يگان رزمي استوار و شكست ناپذير را بنا مي نهد.

س:عجب ادم بزرگی بوده! آفرین علی

ج س:ممنون سردار

درباره نویسنده