کتاب نماز را درست بخوانیم

کتاب نماز را درست بخوانیم

بنام آفریننده قلم

معرفی کتاب:نماز را درست بخوانیم

این کتاب ابتدا با اهمیت موضوع قرائت صحیح نماز از نگاه مراجع عظام واهمیت عربی خواندن نماز شروع می شود
در قسمت بعد مروری بر روانخوانی اذکار نماز دارد همچنین اشکالات شایع در نماز را در جدولی توضیح می دهد. در قسمت بعد تلفظ صحیح عربی ده حرف ویژه را در سه قسمت آموزش می دهد.
در قسمت بعد چهار قاعده۱- مدّ ۲-وقف صحیح ۳-وصل آیات ۴-ادغام یرملون. را بمختصر توضیح می دهد
در قسمت بعد در هفت صفحه احکام قرائت را مرور می کند.
در قسمت پایانی مباحث وساوس قرائت،جسم وروح نماز وذکر های واجب و جایگزین ومستحب را بیان می کند

این کتاب شامل هفده (۱۷) درس می باشد
همچنین از حجم کمی بر خوردار است حدودا هشتادو پنج صفحه را به مطالب اصلی اختصاص می دهد که می توان با چشم پوشی از برخی مطالب که نیاز به یادگیری برای برخی افراد ندارد این کتاب را خلاصه وار پنجاه صفحه مفید بحساب آورد.

«برای امانت گرفتن کتاب به آقای رضا ابراهیمی مراجعه فرمایید»

درباره نویسنده