چه جوری یه نماز خوب بخونیم (برداشت اول)

چه جوری یه نماز خوب بخونیم ۱

تصویر چه جوری یک نماز خوب بخوانیم 1

چه جوری یک نماز خوب بخوانیم – ۱

استاد پناهیان :

تا گفته ميشه نماز، خيليا فکر مي کنن نماز خوب يعني نمازي که از اول تا آخر اشک بريزي.از خوف خدا بلرزي و بترسي. نماز خوب تا ميگن خيليا فکر مي کنن يعني نمازي که انسان مستقيما داره توش با خدا صحبت مي کنه .خدا رو مي بينه،سلام به خدا و اولياء خدا ميده. جوابشونو ميشنوه.واي که چه عبادت پر آب و رنگي و پر رونقي… نخير نماز اصلا يه همچين حرفايي نداره.

ادامه دارد…

درباره نویسنده

علی

فک کنم ناشناس بمونیم بهتره : )