پای تو ایستاده ایم…

پای تو ایستاده ایم…

بسم الله الرحمن الرحیم

ای اهل بصیرت با ولایت تا کجا ایستاده ایم.

همان روز که فاطمه (س) در کوچه سیلی خورد ، به ما فهماند پای علی ایستادن آسان نیست.

راه ولایت پر است از راهزنانی که در طمع ایمان مردم نشسته اند ، یک روز قیمت امامشان چند سکه ی طلاست ، یک روز گندم  ری و یک روز…

نمی دانم امروز تو را به چه فروخته اند که حرف هایت را نمی شنوند و هشدار هایت را نمی فهمند

چقدر شبیه مولایت شده ای…

خطبه هایی که می خواند و گوش هایی که نمی شنید.

یک روز جان مسلمین را بهانه کردند تا علی (ع) را از نبرد با دشمن منصرف کنند و امروز نان مسلمین را…

پای علی ایستادن آسان نیست ، فاطمی باید بود تا فهمید.

پای تو ایستاده ایم آقا جان ، حتی اگر همه آن ها که روزی عمار تو نام گرفته بودند،گوشه عزلت بر گزینند و عافیت طلبی پیشه کنند و دیگر به خطر هایی که اسلام را تهدید می کند کاری نداشته باشند.

که تاریخ پر است از داستان جاماندن اینان…

پای تو ایستاده ایم حتی اگر نیاز باشد قر مزی خونمان ، خط های قرمزت که یک به یک کمرنگ و کمرنگ تر می شوند ، را رنگین کند.

پای تو ایستاده ایم اما دلمان می لرزد ، هر وقت تنهاییت را فریاد می زنی ، می لرزد.

وقتی می گویی خسته نمی شوی از گفتن این حرفها ، وقتی بفهمیم گوشی بدهکار حرفهایت نیست.

ولی این را آویزه گوششان کنند

که صبر می کنیم به فرمان تو

و بساطشان را جمع می کنیم آن روز که فرمانت بر چیز دیگری رقم بخورد.

داری پدری مـيکنی ، حتی بــرای مخالفینت.  اگـر درک کنند…

عشق یعنی یک خمینی سادگی

عشق یعنی با علی دلدادگی

عشق یعنی دست تو پرپر شده

عشق یعنی یک علی رهبر شده

عشق یعنی لا فتی الا علی

عشق یعنی رهبرم سید علی

اللهم احفظ قائدنا مرجعنا و ولینا امام خامنه ای

درباره نویسنده