نماز شب بدون مزاحمت

نماز شب بدون مزاحمت
پیامبر اکرم(ص) می فرمایند:
بدترین مردم کسی است که مردم به خاطر او در اذیت و رنج باشند

تا یاد دارم و با ایشان زندگی میکردم هرشب(همیشه) به نماز شب می ایستادند. البته سعی می کردند که مزاحم من یا بچه ها نباشند. حتی یک شب هم ما به خاطر نماز شب اقا بیدار نشدیم. مگر اینکه خودمان بیدار بودیم.مسافرت هم که میرفتیم، اقا برای نماز شب بیدار می شدند. طوری حرکت می کردند و آهسته راه می رفتند و وضو می گرفتند که مزاحم دیگران نبودند.(نقل از همسر امام)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره نویسنده