فقط گناه نکن

امام باقر(علیه السلام) میفرماید:

هرکس درخلوت خود گناه کند خداوند نسبت به او بی اعتناست.

تصویری از لبخند امام خمینی(ره)

امام خمینی(ره)/فقط گناه نکن

اوایل زندگیمان، به من گفتند من به کار تو کاری ندارم. به هرصورت که میل داری لباس بخر وبپوش.اما آنچه از تو میخواهم این است که واجبات را انجام بدهی ومحرمات راترک کنی.یعنی گناه نکنی.به مستحبات خیلی کار نداشتند.هرطوری که دوست داشتم زندگی می کردم.به رفت و امد دوستانم کاری نداشتند و اینکه چه وقت بروم و چه وقت برگردم.به درس و تحصیل مشغول بودند ومن هم سرم به کار خودم بود.(همسرامام)

تصویر یکی از سخنان گهربار آیت الله بهجت

فقط گناه نکن

درباره نویسنده