حق ندارم امر کنم: خاطره ی دختر امام از امام خمینی

حق ندارم امر کنم: خاطره ی دختر امام از امام خمینی

پیامبر اکرم(ص)می فرمایند:

بهترین مردان امّت من کسانی هستند که نسبت به خانواده خود خشن نباشند و اهانت نکنند و دلسوزشان باشند و به انان ظلم نکنند.

ندیدم در طول زندگی،امام به خانوم بگویند در را ببندید.

بارها و بارها میدیدم که خانم می آمدند و کنار اقا می نشتند،ولی اقا خودشان بلند  می شدند و در را می بستند و حتی وقتی بلند می شدند به من هم نمی گفتند که در را ببندم.

یک روز به اقا گفتم خانوم که داخل اتاق می آیند همان موقع به ایشان بگویید در را ببندند؟

گفتند:

من حق ندارم به ایشان امر کنم

حتی به صورت خواهش هم از خانم چیزی نمی خواستند.

خانم زهرا مصطفوی(دختر امام)

چقدر خوب است که ما نیز از زندگی این انسان بزرگوار و پدیده قرن درس بگیریم و در ارتباطات با دیگران یادمان باشد که:

حق ندارم امر کنم

درباره نویسنده