برنامه هفتگی حلقه صالحین شهید مهدی زین الدین

شب

بعدازظهر

صبح

جلسه هفتگی

بعد از نماز مغرب و عشاء

  شنبه
پینگ پنگ یکشنبه
والیبال

۲۲:۳۰

  دوشنبه

پیاده روی

۲۲

سه شنبه
تیر اندازی

۱۸:۱۵

چهارشنبه
جلسه دور همی

بعد از نماز مغرب و عشاء

سالن حلقه

۱۶

پنج شنبه
 جلسه پایگاه

بعد از نماز مغرب و عشاء

 سالن پایگاه

۱۶

کوهنوردی جمعه
مسابقه هفته

شماره های تماس:

امیرحسین امینیان: ۰۹۳۸۲۶۳۹۸۱۶        محمدصابر علی نیا: ۰۹۳۶۶۲۱۰۸۳۸

درباره نویسنده